Jasmina Nikolic

Jasmina Nikolic

Jasmina Nikolic
30 godina, Trainer

Moje ime je Jasmina i ovo je moja Transcom priča.
Od početka samog osnivanja sam deo tima Transcoma u Srbiji - od avgusta 2014. Transom mi je pružio priliku, na kojoj sam veoma zahvalna, iako ranije nisam imala iskustva u sektoru korisničke podrške. Moja prva pozicija, na kojoj sam bila u periodu od dve godine, jeste pozicija agenta na projektu Advanzia za francusko tržište. Ovaj period je bio veoma značajan za mene jer sam naučila kako da se organizujem na najbolji način kako bi moj rad bio što efikasniji i kvalitetniji. Nakon dve godine, unapređena sam u jednog od vodećih agenata. U narednom periodu, naučila sam kako da rešim različite probleme u vezi sa procedurama klijenata i pomagala mlađim agentima.

Nakon šest meseci, unapređena sam na poziciju trenera na projektu Advanzia za francusko tržište. Bila sam jako srećna jer sam bila motivisana radeći sve vreme i spremna da delim svoje znanje novozaposlenim agentima. Od tada, obučavam nove agente i zahvalna sam jer na ovaj način motivišem ljude da budu što bolji i da iskoristim njihov potencijal.