Mateusz Jabłoński

Mateusz Jabłoński

Mateusz Jabłoński
Human Resources Clerk, Białystok

W Białymstoku mieszkam od urodzenia i nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia. Zieleń i rytm mojego miasta są tym co cenię najbardziej, w szczególności w ciepłe, letnie popołudnia kiedy mogę spędzić czas z żoną na rowerze.

Na miejscowym uniwersytecie zdobyłem wykształcenie pedagogiczne. Rok później uzupełniłem je na Uczelni Łazarskiego w Warszawie podczas studiów podyplomowych z psychologii w zarządzaniu. To właśnie tam umocniłem się w przekonaniu o kierunku rozwoju i  podjąłem decyzję o dalszych krokach. Wymagało to ode mnie dużego poświęcenia, wolny czas inwestowałem w nabycie doświadczenia w branży.

Przygodę z Transcom rozpocząłem w listopadzie 2016 r. Przez pierwsze pół roku łączyłem pracę na pełnym etacie w sklepie, ze stażem w Transcom. I chociaż nie było łatwo, kolejne miesiące pokazały mi, że praca może dawać satysfakcję. Marzec 2017 r. przyniósł zmiany - zrezygnowałem z zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy i stałem się pełnoprawnym członkiem zespołu HR. Obecnie pracuję na stanowisku HR Clerk. Moim głównym zadaniem jest kontakt z kandydatami, którzy do nas aplikują, ale wpieram zespół również w organizowaniu eventów czy przygotowywaniu materiałów graficznych i promocyjnych, związanych z rekrutacją.

Z perspektywy czasu stwierdzam, że decyzja o podjęciu pracy w Transcom była właściwa. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej.

Jeśli zdecydujesz się dołączyć do naszego zespołu, prawdopodobnie będę jedną z pierwszych osób którą poznasz. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dołożę starań abyś poczuł się u nas jak najlepiej :)

***

I have lived in Białystok since childhood and I cannot imagine a better place to live. What I love the most about this city is its rhythm, parks and nature. I enjoy them especially in the long warm summer afternoons which are perfect for bike trips with my wife.

I have received Master Degree in Pedagogy at the local university. A year later I completed my education at the Łazarski University in Warsaw during postgraduate course in Psychology in Management. There, I have strengthened my conviction about the direction of my further development and decided what steps to take next. It turned out to be quite a commitment as I had invest my whole free time in gaining more experience in the field.

My journey with Transcom began in November 2016. For the next 6 months I had to juggle my full time job as a shop assistant and internship at Transcom. It was not an easy feat, but following months showed me that my job could be a source of true satisfaction. March 2017 brought some more changes: I resigned from employment at my former place of work and became a full time member of the HR Team. Currently I work as an HR Clerk. My main task is to contact candidates who apply to Transcom, but I also support the team in organizing events and preparing graphics and promotional materials related to recruitment.

In retrospect I can say that decision to work at Transcom was good for me. Thanks to Transcom I am still developing and striving to be the best at my job.

If you decide to join our team, I will probably be one of the first people you will meet. I will try to answer all your questions and I will do my best to make you feel good and comfortable :)