Jolanta Pawełczyk

Jolanta Pawełczyk

Jolanta Pawelczyk
Quality Coordinator, Gdańsk

Przeprowadziłam się do Gdyni z małej miejscowości. Tu też skończyłam studia na kierunku Ekonomia Menadżerska.

Zaczęłam swoją pracę w Transcom w 2008 roku. Początki były trudne, ale otrzymałam wiele wsparcia od kolegów z pracy i Team Leaderów. Z czasem byłam coraz lepszą konsultantką i dzięki mojej Team Leaderce, która doceniła moje zaangażowanie po 2 latach dostałam stanowisko Lead CSR, a potem Team Leader na projekcie Back Office. Wtedy przekonałam się, że bardzo lubię pracować z ludźmi. Szlifowanie umiejętności miękkich to było coś w czym czułam się mocna. Cieszył mnie każdy progres mojego agenta. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, zawalczyłam o stanowisko Koordynatora Działu Jakości. Na tym stanowisku pracuję i spełniam się do dziś.

W codziennej pracy najbardziej cenię sobie mój zgrany zespół i atmosferę, którą razem tworzymy.

Na każdym etapie mogę liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów i uczę się od najlepszych.

***

I moved to Gdynia from a small town. Here I graduated from the Faculty of Managerial Economics.

I started my job at Transcom in 2008. The beginnings were difficult, but I received a lot of support from my colleagues and Team Leaders. In time, I was a better and better consultant and thanks to my Team Leader who appreciated my involvement after 2 years, I got the position of Lead CSR, and then Team Leader on the Back Office project. Then I found out that I really enjoy working with people. Improving soft skills was something I felt strong in. I enjoyed every progress of my agent. When I got the opportunity, I fought for the position of the Quality Department Coordinator. In this position I work and I am fulfilling myself till today.

In my daily work, I value my best team and the atmosphere we create together.

At every stage I can count on the support of more experienced colleagues and I learn from the best.