Atviros pozicijos

Ar esi socialiai aktyvus?
Kaip dažnai Tu nusprendi, ką veiksite su draugais?
Ar Tau patinka, kai užduočiai atlikti yra nustatytas galutinis terminas?
Ar mėgsti spręsti problemas?
Ar mėgsti padėti žmonėms?