Roman Trohhalev

Roman Trohhalev

Roman Trohhalev
AP tiimijuht / AP team leader

Mina olen Roman ja minu karjäär Transcomis sai alguse 2015.aasta juulis, kui alustasin tööd klienditeenindajana. Klientidega töötamine andis mulle väga hea kogemuse, kuidas leida erinevatele inimestele personaalne lähenemine.

Peale poole aastast töötamist sain täitma hakata Junior Team Leaderi rolli, mis andis mulle võimaluse arendada oma oskusi ja suurendada motivatsiooni. Pärast järgnevat poolt aastat pakuti mulle tiimijuhi kohta, mille suure rõõmuga vastu võtsin. Alguses oli kõik väga uus ja harjumatu, kuid aeg ja kogemus aitab harjuda kõigega. Transcomis töötades ei hakka kunagi igav. Lisaks tavapärasele tööle seisame tihti silmitsi uute väljakutsetega, mis aitab areneda ning leida uusi ja loomingulisi lahendusi.

Transcom on suurepärane koht, kust alustada ning kus ennast leida. Kõige parem ja väärtuslikum asi Transcomis on kindlasti siinne atmosfäär ja ümbritsevad inimesed. Meie inimesed on väga sõbralikud, avatud ning on alati abiks.

---

My name is Roman, my career in Transcom began in July 2015 when I started as a customer service representative. Working with customers gave me a very good experience how to find a personal approach to absolutely different people.

After 6 months I was promoted to Junior Team Leader role, which gave me a new experience, skills and raised my motivation.

After another half a year I was offered Team Leaders role, which I gladly accepted. At first, everything was so new and unusual, but time and experience help to get used to everything. However, you will never get bored in Transcom. In addition to routine work, we regularly face some new challenges, which help us to improve and find a different/creative approach.

Transcom is a very good place to start and to find yourself. The best and most valuable thing in Transcom is the atmosphere and people around. People who work here are very friendly, open-minded and never refuse to help.