Liisu Inno

Liisu Inno
T2 tiimijuht / T2 team leader

Mina olen Liisu. Olen Transcomis töötanud kolm aastat ning hetkel olen Tele2 projekti tiimijuht ning igapäevaselt vastutan nii oma tiimi tulemuste kui ka üldise töökorralduse eest. Samuti saan anda oma panuse kõigi uute töötajate koolitusprotsessis. Mu igapäevane töö sisaldab endas parajalt nii tööd meeskonnaga kui ka iseseisvalt, seega on väga vaheldusrikas.

Olen väga võistlushimuline, eesmärgikindel ja ambitsioonikas inimene ning töö Transcomis on mulle alati pakkunud piisavalt võimalusi seada endale järjest suuremaid eesmärke ning nende poole püüelda, seda nii CSR-i kui ka tiimijuhi ja koolitajana. See on ka suurimaks põhjuseks, miks ma oma tööd naudin ning näen ennast ka tulevikus siin töötamas.

Viimase, aga mitte vähemtähtsa aspektina tooksin välja oma suurepärased kolleegid. Vahet pole, mis ametikohal olen olnud, alati olen tundnud enda selja taga toetavat tiimi, kes aitavad leida lahenduse igale olukorrale ning hoiavad tuju üleval nii heas kui halvas.

Vaadates tagasi oma teekonnale Transcomis võib öelda, et iga päev on olnud täis põnevaid situatsioone, üllatusmomente ja uusi väljakutseid. Kuna ma alustasin siin päris noorelt, siis on täiesti kindlalt sellel tööl on olnud äärmiselt suur ja positiivne mõju kujundamaks seda, milline inimene ma olen ning kuhu tahan eluga edasi liikuda.

---

My name is Liisu. I have worked in Transcom for three years and at the moment I’m a team leader and I’m responsible for my team’s results as well as management. I also contribute to new hire’s training process. My work is very diverse and includes a lot of teamwork as well as individual tasks.

I am very competitive, goal-oriented and ambitious person and in Transcom I have always had  enough opportunities to set bigger goals and reach them whether as a CSR, team leader or a trainer. This is exactly why I enjoy my job and why I also see myself working here in the future.

Last but not least I would point out my amazing colleagues. It doesn’t matter what position I’ve had, I have always had a supportive team behind me. They have helped me find a solution to every possible situation and they always cheer me up.

Looking back at my journey in Transcom I can say that every day has been full of exciting situations, surprise moments and new challenges. I was very young when I started working here, so I can confidently say that my job has had an extremely big and positive effect on who I am and where I want to make my way to.