Tallinn

Tallinn

Eestis alustas Transcomi kõnekeskus tegevust 2000. aasta novembris, moodustades koos Läti, Leedu, Soome, Poola, Ungari ja Tsehhiga Idaregiooni. Eestis alustas Transcom 35 töötajaga ja tänaseks on meil 360 inimest. 

Meie teenindusvaldkondadeks on: 

  • telekommunikatsioon
  • kataloogikaubandus
  • tehniline tugi
  • finantsteenused
  • kindlustus

Tallinna kõnekeskuses teenindame kliente eesti, vene, inglise, soome, rootsi, taani ja norra keeles. 

Meie kesklinna kontorist leiab palju nooruslikke inimesi, kes teevad oma tööd suure pühendumisega. 

---

Transom Estonia was founded in the November of 2000. Together with Lithuania, Latvia, Finland, Poland, Hungary and Czech Republic we formed the East region. At first, Estonian call center started with 35 people, but today we have about 360 employees. Main working languages are: Estonian, Russian, English, Finnish, Swedish, Danish and Norwegian.

Our service areas include: 

  • telecommunication
  • catalogue trading 
  • technical support 
  • financial services
  • insurance

In our call center we provide service in Estonian, Russian, English, Finnish, Danish and Norwegian. 

We have a lot of youthful people working who do their job with great commitment.